dot dot
First Aid Bag
กระเป๋าปฐมพยาบาล - First Aid Bag Kit
Stretcher
http://www.hosrescue.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539645235&Ntype=9
Oxygen Portable Kitอุปกรณ์เครื่องมือห้องพยาบาล,อุปกรณ์เครื่องมือพื้นฐานสำหรับห้องพยาบาลใหม่,อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในห้องพยาบาลทางการแพทย์,อุปกรณ์เครื่องมือเปิดห้องพยาบาลใหม่,อุปกรณ์ห้องพยาบาล,เครื่องมือสำหรับพยาบาลใหม่,Medical For First Aid Room,New First Aid Room

ฉากบังตา 3 ตอน สแตนเลส+ผ้าม่าน

รุ่น HRL-400

 

รายละเอียด
•โครงสร้างทำจาก
   สแตนเลสไม่เป็นสนิม  
•ฉากตอนกลางกว้าง
 32 นิ้ว สูง 170 นิ้ว      
•ฉากตอนริมทั้ง 2
   ข้างกว้าง 24 นิ้ว           
•ล้ออขนาด 2 นิ้ว

 

ฉากบังตา 3 ตอน เหล็กพ่นสี+ผ้าาม่าน

รุ่น HRL-400-1 

 

รายละเอียด
•โครงสร้างทำจาก
เหล็กพ่นสีั
•ฉากตอนกลางกว้าง
32นิ้ว สูง 170 ซม.      
•ฉากตอนริมทั้ง 2
ข้างกว้าง 24 นิ้ว                
•ล้อขนาด 2 นิ้ว

 

  เตียงตรวจโรค พร้อมบันได 2 ขั้น

รุ่น HRL-401

 

รายละเอียด            
•โครงเตียงทำด้วย
แป๊บสี่เหลี่ยม ขนาด1
1/2 นิ้ว พ่นสีกันสนิม          
•พื้นเตียงปูด้วย
ไม้อัดขนาด 10 มล.
บุด้วยฟองน้ำหุ้ม
หนังเทียมอย่างดี                     
•ขนาดของเตียง  
60x185x80ซม.    
•บันไดขึ้นเตียงชนิด 2
ชั้นปูด้วยพื้นยาง

 เตียงล้างแผล สแตนเลส

รุ่น HRL-401-1

 

รายละเอียด         
•โครงทำด้วยสแตนเลส
แป๊บสี่เหลี่ยม ขนาด1
1/2 นิ้ว          
•ขนาดเตียง
70x185x80 ซม.        
•ตะแกรงล้างแผล
แบบ 1ช่อง แบบแยกออกได้                                
•เสาน้ำเกลือ
แบบปรับสูง-ต่ำ 1ต้น                
•เบาะฟองน้ำหุ้ม
หนังเทียม 3ชิ้น
ขนาด 24x24x34

 

 เสาแขวนน้ำเกลือ

รุ่น HRL-402

 

รายละเอียด         
•เสาน้ำเกลือ
ผลิตจากสแตนเลส              
•ปรับสูงต่ำได้
60-100นิ้ว
•ก้านเสาน้ำเกลือ2แขน                       
•ล้อกลม ขนาด 2 ล้อ

 

เมโย พร้อมถาดวางอุปกรณ์

รุ่น HRL-403 

 

รายละเอียด
•โครงสร้างทำจาก
สแตนเลสกลม
ขนาด1 1/2 นิ้ว
•พร้อมถามสแตนเลส
ขนาด 19 นิ้ว                
•ขนาดโดยรวม
33x48นิ้ว                    
•ขาโต๊ะแข็งแรง
ลักษณะรีแบน
ขนาดนิ้ว หนา 6 มล.
•ใส่ล้อยางหมุนรอบ
ตัวขนาดไม่น้อย
กว่า5ซม.2ล้อ

 ตะแกรงล้างแผล สแตนเลส

รุ่น HRL-404

 

 รายละเอียด
•โครงสร้างทำ
จากสแตนเลส
•ตะแกรงล้างแผล
ด้านบนขนาด
45x59ซม.
สูงรวม 80ซม.
•สามารถปรับ
สูง-ต่ำได้
32-42 ซม.
•ด้านบนตะแกรง
 มีกรวยรูปสีเหลี่ยม
ใต้ตะแกรงพร้อม
ถังหูหิ้ว สแตนเลส 1ใบ
ถังขยะสแตนเลส

 

 รถเข็นทำแผล พร้อมอุปกรณ์

รุ่น HRL-405

 

รายละเอียด
•โครงสร้างทำจาก
สแตนเลส
•ขนาด 44x75x80
•ด้านบนมีที่รัดขวดยา8ช่อง                         
•ช่องว่างกระปุกสำลี 
 3 ช่อง
•ลิ้นชักใส่อุปกรณ์
 2 ลิ้นชัก                      
•ถังขยะพร้อม
   ฝา,อ่าง,เทย์
•ล้อยางต้นขนาด
 3 นิ้ว

 

 รถเข็นวางอุปกรณ์ฉีดยา สแตนเลส

รุ่น HRL-406

 

รายละเอียด
•โครงสร้างทำจาก
สแตนเลส เกรด 304
•ขนาด42x52x82ซม.
•ลิ้นชักขนาด 42x26ซม.
1ลิ้นชัก      
•ขอบรถเข็นแบบลูกกรง
3ด้าน สูง3 ซม.
•ด้านบนมีที่รัดขวดยา 4 ช่อง
•ล้อยางหมุนรอบตัว
ขนาด 7 ซม. 4 ล้อ  

 รถเข็นฉีดยาสแตนเลส แบบ 1 ลิ้นชัก

รุ่น HRL-407

 

      รายละเอียด          

 

 รถเข็นวางยาสลบ แบบ 1 ลิ้นชัก

รุ่น HRL-408

 

        รายละเอียด 

 

 

 

 

 

 

 รถเข็นวางเครื่องซัคชั่น สแตนเลส

รุ่น HRL-409

 

        รายละเอียด 

 

 

 

 

 

 รถเข็นของ แบบ 2 ชั้น สแตนเลส

รุ่น HRL-410

 

        รายละเอียด 

 

 

 

 

 

 

 รถเข็นอุปกรณ์-เวชภัณฑ์-เครื่องมือ

สแตนเลส แบบ 2 ชั้น  รุ่น HRL-411

 

        รายละเอียด 

 

 

 

 

 

 
  รถเข็นอุปกรณ์-เวชภัณฑ์-เครื่องมือ

สแตนเลส แบบ 3 ชั้น  รุ่น HRL-412

 

        รายละเอียด 

 

 

 

 

 

 รถเข็นวางเครื่องมือ-อุปกรณ์ แบบ 3 ชั้น

รุ่น HRL-413

 

        รายละเอียด 

 

 

 

 

 

 

 รถเข็นวางเครื่องมือ-อุปกรณ์ แบบ 2 ชั้น

รุ่น HRL-412

 

        รายละเอียด 

 

 

 

 

 

 

 รถเข็นอุปกรณ์ 2 ชั้น แบบราวลูกกรง

รุ่น HRL-415

 

        รายละเอียด 

 

 

 

 

 

 รถเข็นวางยาสลบ แบบ 2 ลิ้นชัก

รุ่น HRL-414

 

        รายละเอียด 

 

 

 

 

 

 

 รถเข็นวางเครื่องมือ แบบ 3 ชั้น

รุ่น HRL-417

 

        รายละเอียด 

 

 

 

 

 

 

ตู้ข้างเตียง สแตนเลส

รุ่น HRL-418

 

        รายละเอียด 

 

 

 

 

 

 รถเข็นฉุกเฉิน แบบ 4 ลิ้นชัก

รุ่น HRL-420

 

        รายละเอียด 

 

 

 

 

 

 
  รถเข็นฉุกเฉิน แบบ 3 ลิ้นชัก

รุ่น HRL-419

 

        รายละเอียด 

 

 

 

 

 

 

 โครงอ่างล้างมือ สแตนเลส

แบบอ่างเดียว           รุ่น HRL-421

 

        รายละเอียด

 

 

 

 

 

 
 โครงอ่างล้างมือ สแตนเลส

แบบอ่างคู่           รุ่น HRL-422

 

        รายละเอียด 

 

 

 

 

 

   

ชุดอุปกรณ์ช่วยหายใจ  AMBUBAG 

รุ่น HR-SR001

 

        รายละเอียด          Ambubag ทั้ง 3 แบบ  ชุดอุปกรณ์ช่วยหายใจ                          1.Ambubag ชุดช่วยการหายใจ        สำหรับผู้ใหญ่     2.Ambubag ชุดช่วยการหายใจ         สำหรับเด็ก  3.Ambubag ชุดช่วยการหายใจ         สำหรับเด็กทารก

   
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฮอสเรสคิว,hosrescue,www.hosrescues.com,hosrescue.com,ร้านกู้ภัย,กู้ภัย,กู้ภัยพิษณุโลก,ร้านกู้ภัยพิษณุโลก,HOSRESCUE,ตู้ยา,ตู้ยาสามัญ,ตู้ยาสามัญประจำบ้าน,KED,แผ่นสไลด์บอร์ด,แผ่นเลื่อนตัวผู้ป่วย,แผ่นสไลด์ข้ามเตียงอุปกรณ์ดามหลังและสะโพก,อุปกรณ์ดามหลังและสะโพก,รางสเตรทเชอร์,สเตรทเชอร์,ตู้ AED,ตู้เก็บเครื่อง AED,เฝือกสูญญากาศ,เฝือกลม,Vacuum,เฝือกลมสุญญากาศ,สไลด์บอร์ด,แผ่นเลื่อนตัวผู้ป่วย,Slide Board Transfer,กระดานเลื่อนตัวผู้ป่วย,กระดานเลื่อนข้ามเตียง,แผ่นสไลด์ข้ามเตียง,กระดานข้ามเตียง,Slide Transfer,Slide board,เฝือกไม้ดามแขน-ขา,เฝือกไม้พลาสวูดดามแขน-ขา,เฝือกไม้,เฝือกดามแขน-ขา,เปลสนาม,เปลภาคสนาม,เปลสนาม เหล็กพ่นสี,เปลสนาม สแตนเลส,เปลภาคสนาม สแตนเลส,เก้าอี้นั่งเคลื่อนย้ายผู้ป่วย,,กระเป๋าพยาบาล,กระเป๋า,กระเป๋าปฐมพายาบาล,แผ่นเคลื่อนย้าย,แผ่นเคลื่อนย้ายผู้ป่วย,กระดานเคลื่อนย้าย,กระดานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย,เปลตัก,เปลตักอลูมิเนียม,เปลตักอลูมิเนียม แบบ 2 ท่อน,เปลสนาม แบบพับ2ท่อน,เปลสนามพับ2ท่อน,เฝือกดามคอ,เฝือกล็อคคอ,ออกซิเจน,ออกซิเจน แบบพกพา,รถเข็น,รถเข็นพยาบาล,รถเข็นเตียงนอน,รถเข็นเตียงนอนพยาบาล,เฝือกลมเต็มตัว,เฝือกลมสูญญากาศเต็มตัว,เฝือกลมสูญญากาศทั้งตัว,เฝือกลมสูญญากาศ แบบดามล็อคทั้งตัวม,ไฟไซเรน,ไฟไซเลน,ไฟฉุกเฉิน,ฉุกเฉิน,ไฟled,led,ไฟฉุกเฉินled,ไซเลนศูนย์จำหน่ายอุปกรณ์-เครื่องมือกู้ชีพกู้ภัย,เปลตะกร้า,เปลสนามพับ,เปลตักอลูมิเนียม,แผ่นกระดานเคลื่อนย้าย,รถเข็นพยาบาลฉุกเฉิน,เฝือกลมสุญญากาศ,เฝือกไม้พลาสวูด,กระเป๋าปฐมพยาบาล,กระเป๋ายาสามัญ,ชุดช่วยหายให้ออกซิเจน, Patient transport system,trolley stretcher a4,auto loading stretcher a3,trolley stretcher 4 section,stainless Basing TROLLEY,aluminium basing trolley,LIFT-Stair chair,stair chair stetcher รถเข็นฉุกเฉินมัลติฟังก์ชั่น,รถเข็นผู้ป่วยฉุกเฉิน 4 ตอน,รถเข็นผู้ป่วยฉุกเฉิน 3 ตอเก้าอี้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยลงบันได,เก้าอี้เปลนอนน ,รางล็อคเตียงรถเข็นฉุกเฉิน สแตนเลส,รางล็อคเตียง ชนิดอลูมิเนียม,รถเข็นหามผู้ป่วยลงบันได,รถเข็นเปลนอน-ลงบันได-มีล้อ,หุ่นCPR" หุ่นสาธิตการฟื้นคืนชีพ,หุ่นสาธิตการCPR,หุ่นPRESTAN,หุ่นซีพีอาร์,หุ่นCPR,CPR Manikin Trainging,CPR Manikins,Manikin Training,"กระเป๋า EMS" กล่องยาสามัญ,กระเป๋ายาสามัญ,กล่องปฐมพยาบาลฉุกเฉิน,กระเป๋าปฐมพยาบาลฉุกเฉิน,กระเป๋าปฐมพยาบาลระดับการแพทย์,FirstAidBag-Box,EMS Bag-Box,EmergencyBag-Box,กล่องยาสามัญ,กระเป๋ายาสามัญ,กล่องปฐมพยาบาลฉุกเฉิน,กระเป๋าปฐมพยาบาลฉุกเฉิน,กระเป๋าปฐมพยาบาลระดับการแพทย์,FirstAidBag-Box,EMS Bag-Box,EmergencyBag-Box, เฝือกลมสุญญากาศดามแขนขาลำตัว,เฝือกแข็งดามคอ,เฝือกไม้พลาสวูดสำเร็จรูป,เฝือกดามหลังสะโพกชนิดสั้น,AirVacuumSplint, MattressVacuumSplint,PastwoodSplint,CervicalPerfitHardCollar,KendrickDevice,KED, แผ่นกระรองหลังชนิดยาว,แผ่นรองปั้มหัวใจ,เปลตักอลูมิเนียม,เปลตะกร้า,เปลสนามพับ2-4ตอน,เปลหามผู้ป่วย,SpinalBoard,ScoopStretcher,BasketStretcher,ชุดถังออกซิเจนอลูมิเนียมพกพา,ชุดถังออกซิเจนชนิดถังเหล็ก,ท่อออกซิเจน,ถังอ๊อกซิเจน,ขนาด 0.5,1.5,2,4,6 คิว,ชุดให้ออกซิเจน,ชุดช่วยหายใจระดับการแพทย์ขั้นสูง LSP Portable Resuscitation,Oxygen Viva,Oxygen Portable,Oxygen Tank,Oxygen Aluminium Cylinder, แผ่นกระดานเคลื่อนย้ายผู้ป่วยชนิดยาว,แผ่นกระดานลำเลียงผู้บาดเจ็บ,แผ่นกระดานรองหลังผู้ป่วย,เปลตักอลูมิเนียม,เปลตักโพลิเมอร์, เปลหามผู้ป่วย,เปลสนามพับ 2, 4 ตอน,Alloy Aluminium Scoop Stretcher,Long Spinal Board,Spine Board, Spinalboard,Basket Stretche, Slide Board Transfer,รถเข็นเก้าอี้ลำเลียงผู้ป่วย,เก้าอี้เข็นผู้ป่วย,เฝือกอ่อนดามแขน-ขา, เฝือกอ่อนสำเร็จสำเร็จรูปดามแขน-ขา SAM-Splint, SAMSplint,เฝือกอ่อนดามคอ, เฝือกแข็งดามลำคอ, เฝือกดามคอ, เฝือกล็อกลำคอ, Hard Collar, Cervical Collar, PerfitACE Collar, Philadelphia Cervical,ชุดเฝือกดามหลังและสะโพก, อุปกรณ์ดามหลัง,หุ่นจำลองฝึกหัดและสอนการช่วยชีวิต, หุ่น CPR, หุ่นช่วยฟื้นคืนชีพผู้ใหญ่ และเด็ก, หุ่นฝึก CPR, หุ่นจำลองการช่วยฟื้นคืนชีพ, Manikins CPR Training,LittleAnneLaerdal,Uniman Manikin CPR Training,Professional Manikin CPR Training Prestan,เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า,เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้า,เครื่องปั้มหัวใจไฟฟ้า,เครื่องช็อค-ช็อตหัวใจด้วยไฟฟ้า-อัตโนมัติ,Defibrillator,Automate External Defibrillation,ZOLL AED-Plus, AED-PRO,M-Series, METRAX PRIMEDIC, HeartSave-M,HeartSave-6S,กล่องปฐมพยาบาล,กระเป๋าปฐมพยาบาล,กระเป๋ากู้ชีพฉุกเฉิน,กล่องกู้ชีพฉุกเฉิน ( First Aid Kit Box, Bag, Emergency Bag, First aid bag,_ท่อออกซิเจน, อ๊อกซิเจน ชนิดพกพา,อ๊อกซิเจนน้ำ,ถังอ๊อกซิเจน,ท่ออ๊อกซิเจน,0.5,1.5,2,4,6 คิว ขนาดต่างๆ ( Oxygengen Viva Portable ),แผ่นกระดานรองหลัง,แผ่นกระดานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย,เปลสนามอลูมิเนียมพับ2ตอน,เปลตักอลูมิเนียม,เปลหามผู้ป่วย,เปลตะกร้า,เปลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแนวดิ่ง,สไลด์บอร์ด,เฝือกสูญญากาศ,เฝือกลม,เฝือกไม้ดามแขน-ขา,เฝือกดามคอ-สะโพก,เฝือกแข็ง,Vacuum Splint,KED,PastWood,vacuum matress,Hard collar,Kedrick Extrication Device,CERVICAL COLLAR,หุ่นจำลองฝึกหัดและสอนการช่วยชีวิต, หุ่น CPR, หุ่นช่วยฟื้นคืนชีพผู้ใหญ่ และเด็ก, หุ่นฝึก CPR, หุ่นจำลองการช่วยฟื้นคืนชีพ, Manikins CPR Training,ชุดปฐมพยาบาลระดับการแพทย์ขั้นสูง,กระเป๋ายาสามัญ,กระเป๋าปฐมพยาบาลเบื้องต้น,กระเป๋าปฐมพยาบาลฉุกเฉิน,กล่องยาสามัญ,กล่องปฐมพยาบาลเบื้องต้น,กล่องปฐมพยาบาลฉุกเฉิน,First Aid Bag,Emergency Bag,Emergency Kit,First Aid Box,Emergency Box,FirstAidKit,Adva,เครื่องมือ-อุปกรณ์-เวชภัณณ์ สำหรับห้องพยาบาล ( First Aid Room ),ห้องพยาบาลเปิดใหม่โรงงานบริษัทฯ,เก้าอี้เปลนอน,เก้าอี้เคลื่อนย้ายผู้ป่วย,เฝือกอ่อนดามแขน-ขา, เฝือกอ่อนสำเร็จสำเร็จรูปดามแขน-ขา SAM-Splint, SAMSplint, เฝือกอ่อนดามคอ, เฝือกแข็งดามลำคอ, เฝือกดามคอ, เฝือกล็อกลำคอ, Hard Collar, Cervical Collar, PerfitACE Collar, Philadelphia Cervical,ชุดเฝือกดามหลังและสะโพก, อุปกรณ์ดามหลัง-สะโพก, อุปกรณ์ดามหลัง-สะโพกชนิดสั้น, KED, KENDRICK EXTRICATION DEVICE ( KED )ชุดเฝือกไม้พลาสวูดดามแขน-ขา, ชุดเฝือกไม้สังเคราะห์ดามแขน-ขา, ชุดเฝือกไม้ดามแขน-ขาสำเร็จรูป, Plastwood Splint, Paswood Splintชุดเฝือกลมสูญญากาศดามแขนขา, เฝือกลมสุญญากาศดามแขน-ขา Vacuum Splint, Vacuum-Air Splint เปลสนามแบบพับ 2 ตอน, 4 ตอน, เปลภาคสนามห้องพยาบาล, เปลลำเลียงผู้บาดเจ็บ-ผู้ป่วย, เปลหามผู้ป้วย, Alloy Aluminium Stretcher 2 Fold, 4Foldชุดเฝือกลมสูญญากาศดามลำตัว,เฝือกลมสุญญากาศดามทั้งตัว Vacuum Matress Splint, Vacuum-Air Matress Splintแผ่นสไลด์บอร์ด เคลื่อนย้ายผู้ป่วย ABS Plastic Slide Board Patient transfer board แผ่นกระดานรองปั้มหัวใจ HDPE CRP Boardเปลตะกร้า ลำเลียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วย, เปลตะกร้าลำเลียงผู้ป่วย-แนวดิ่ง, Basket Stretcher 2 Fold, FERNO-71S Split Basket Stretcherเปลตักอลูมิเนียม, เปลตักโพลิเมอร์, เปลหามผู้ป่วยอลูมิเนียม, Alloy Aluminium Scoop Stretcher, ScoopStretcherชุดแผ่นกระดานเคลื่อนย้ายผู้ป่วยชนิดยาว, ชุดแผ่นกระดานลำเลียงผู้บาดเจ็บ, ชุดแผ่นกระดานรองหลังเคลื่อนย้ายผู้ป่วย, ,Splint4Set,PlasWood Splint,PlasWood Splint 4 Set,เฝือกดามแขนขา3ชิ้น,Long Spinal Board, Long Spine Board, Spinalboard,ชุดให้ออกซิเจนช่วยหายใจการแพทย์ขั้นสูง, ชุดช่วยหายใจระดับการแพทย์ขั้นสูง LSP Portable Resuscitation System Allied Healthcareชุดถังออกซิเจนชนิดถังเหล็ก ท่อออกซิเจน, อ๊อกซิเจนชนิดพกพา,อ๊อกซิเจนน้ำ,ถังอ๊อกซิเจน,ท่ออ๊อกซิเจน,0.5,1.5,2,4,6 คิว ขนาดต่างๆ ( Viva Oxygen Portable, Aluminium Cylinder Catalina U.S.A. )ชุดถังออกซิเจนอลูมิเนียมพกพา, ท่อออกซิเจน, อ๊อกซิเจนชนิดพกพา,อ๊อกซิเจนน้ำ,ถังอ๊อกซิเจน,ท่ออ๊อกซิเจน,0.5,1.5,2,4,6 คิว ขนาดต่างๆ ( Viva Oxygen Portable, Aluminium Cylinder Catalina U.S.A. )กระเป๋ายาสามัญ, กระเป๋าปฐมพยาบาลเบื้องต้น, กระเป๋าปฐมพยาบาลฉุกเฉิน, First Aid Bag, Emergency Bag, FirstAidKitกล่องยาสามัญ, กล่องปฐมพยาบาลเบื้องต้น, กล่องปฐมพยาบาลฉุกเฉิน, First Aid Box, Emergency Box, FirstAidKit 

 

 
ฮอสเรสคิวช็อป
Copyright © 2011 All Rights Reserved By Hosrescue
         
           
          289/8  ม.5 ต.อรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000      
          โทร. 085-6999621 , 098-8144686  แฟกส์. 055-301321  E-Mail ::   hosrescue@gmail.com